rld

Christina Huynh

2019 -
Regnskapstjenester Linda Dalan

  • 2016 – 2019
    Regnskapsmedarbeider Ice Norge
  • 2013 - 2016    
  • Bachelor i regnskap og revisjon, OsloMet
  • 2002 - 2006
  • Bachelor i journalistikk (spesialisering kunstkritikk)
     Vytauto Magnus University (Litauen)