rld

Tjenester

Byrået retter sine økonomitjenester mot mellomstore bedrifter. Det er ønskelig å ha ansvar for økonomifunksjonen og ta hånd om alle delfunksjoner.

Vi kan hjelpe med

  • Bilagsregistrering
  • Lønn
  • Periodeavslutninger/avdelings- evt. prosjektregnskap
  • Konsernregnskap
  • Ligningspapirer
  • Årsoppgjør med noter

Hvorfor ikke outsource - vi kan ta hånd om det meste -

Av programvare benytter vi Zirius Enterprise (elektronisk dokumentflyt og EHF-format), Akelius Regnskap, Huldt & Lillevik lønnsprogram, Akelius Skatt, Akelius Årsoppgjør, Akelius Konsern og Akelius Dokument.